zie je een dier in nood in ede of veenendaal?

Een melding doe je uitsluitend door te bellen met onze centrale:

Je kunt ook hier kijken op onze handige adressenlijst van dierenartsen en opvangcentra in de regio.

Vogels

De meeste meldingen die wij binnenkrijgen gaan over vogels.
We hebben deze ingedeeld in vier verschillende categorieën:

Stadsvogels

Denk daarbij aan duiven, kraaien, eksters, merels, koolmeesjes, pimpelmeesjes, roodborstjes, mussen en andere kleine vogelsoorten die u vaak in en rondom uw tuin vindt.

Watervogels

Denk daarbij aan eenden, ganzen en zwanen, maar ook de meeuwen vallen hier onder. Het zijn allemaal dieren die op of rond het water leven.

Roofvogels & Uilen

Denk daarbij aan de havik, sperwer, wespendief, buizerd, zeearend, rode wouw, bruine kiekendief, blauwe kiekendief en grauwe kiekendief, torenvalk, boomvalk, slechtvalk en diverse soorten uilen

Andere vogels

Denk daarbij aan reigers, ooievaars, spechten, snippen, zwaluwen, gaai, halsbandparkiet, ijsvogel, fazant en andere aparte of beschermde vogels.

Veelvoorkomende situaties

• Allereerst moet de vogel gevangen worden. Gooi voorzichtig een doek (bijv. een theedoek) over de vogel, zodat deze niet weg kan vliegen. Pak de vogel met de doek eromheen voorzichtig op. Als dit niet lukt kunt u ook proberen om er een wasmand o.i.d. overheen te zetten.

• Doe de vogel met een doekje in een doos voorzien van voldoende luchtgaten. Als de vogel koud aanvoelt of nog geen goede temperatuurregeling heeft (dit komt vaak voor bij nog kale of donsjongen) of in de herfst/winter, dan kan er eventueel een in een handdoek gewikkelde warme (geen hete) kruik bij gelegd worden. Een flesje gevuld met heet water mag ook natuurlijk zolang er maar een handdoekje omheen gewikkeld zit.

• Was uw handen goed nadat u de vogel heeft aangeraakt of gebruik evt. handschoenen of een plastic zak om de handen bij het oppakken.

• Geef de vogel geen voedsel of water.

• Breng de vogel naar de vogelopvang of bel de dierenambulance om de vogel op te laten zodat zij deze naar de vogelopvang kunnen brengen.

• De vogel heeft de meeste overlevingskans als hij direct naar het dichtstbijzijnde vogelopvang adres wordt gebracht. Daar krijgt hij de deskundige hulp die hij nodig heeft.

• Probeer niet zelf voor de vogel te zorgen.

Vaak vliegt een duif, na wat rust, weer weg of terug naar zijn eigen hok als het een geringde duif is. Om de duif wat aan te laten sterken kun je water en ongekookte rijst voeren.

Als de duif na één of twee dagen nog op zijn plaats blijft, probeer hem dan te vangen. Soms kan dit een lastig klusje zijn. Een tip is om een doek over de duif te gooien. U kunt de duif dan met doek en al oppakken en in een doos doen. U kunt de duif naar de vogelopvang brengen of de dierenambulance bellen om de duif op te laten halen.

Deze halen wij altijd op. Zij kunnen met hun scherpe klauwen en snavel iemand gemeen verwonden. Als de situatie het toelaat vragen wij u een doos over de vogel heen te zetten, zodat de vogel zich niet verder kan bezeren of verdwijnt.

Lijkt de vogel dood? Pak het niet op! Als afweer houden dit soort vogels zich schijndood. Zodra u ze oppakt, komen ze ineens weer tot leven.

Een vogel die tegen een raam gevlogen is kan tijdelijk versuft zijn.
Dit kan variëren van een paar seconden tot uren. Vaak worden die versufte vogels in tweede instantie door een kat gegrepen.

Een raamslachtoffer hoeft niet altijd meteen opgevangen te worden. Soms is het beter de vogel enige tijd rust te gunnen. U kunt hem in een doos zetten en wel zo dat de vogel rechtop blijft zitten (maak een rolletje van een handdoek, leg deze neer als een nestje en zet de vogel erin). In veel gevallen is een vogel na ongeveer een uur volledig hersteld en dan kan hij meteen weer in zijn vertrouwde omgeving vrijgelaten worden.

Als herstel langer op zich laat wachten, zal zo’n vogel opgevangen moeten worden. Soms is er sprake van functieverlies, bijvoorbeeld verlamde pootjes. Ook dit kan na verloop van enige tijd weer vanzelf herstellen.
Is er na 2 uur nog geen verandering te zien neem dan contact op met de Dierenambulance.

Botulisme is een ziekte bij voornamelijk watervogels die het zenuwstelsel aantast en spierverlamming veroorzaakt. Veel vogels overlijden aan deze ziekte, maar de zieke vogels kunnen ook veelal gered worden, als ze direct nadat ze gevonden zijn, naar de opvang worden gebracht of worden opgehaald door de dierenambulance. Bovendien vormen ze na genezing geen gevaar meer voor hun omgeving. Over het algemeen is botulisme niet gevaarlijk voor mensen, honden en katten.

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere wilde vogelsoorten (zoals eenden, duiven en zwanen). Vogelgriep kan door veel verschillende griepvirussen(virustypen) worden veroorzaakt.

Pluimvee of vogels worden na infectie snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. De eerste klachten zijn:

• algehele duidelijke sloomheid
• de dieren maken geen geluid meer

Vervolgens krijgen de dieren klachten zoals:

• ademhalingsproblemen
• diarree
• oogontstekingen
• plotselinge sterfte

Herkent u symptomen van de vogelgriep neem dan contact op met de Dierenambulance én raak het dier in geen geval zelf aan.